Menu

Share this PostPin ThisShare on TumblrShare on Google PlusEmail This
Image result for EWURA
Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji (EWURA) imetoa bei mpya elekezi za Mafuta ya Petroli, Dizeli na mafuta ya Taa kwa Mwaka 2018, Bei ambazo zinaanza kutumika kuanzia January 3, 2017.


Kwa maelezo yaliyotolewa leo na Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa EWURA, Godwin Samwel bei hizo elekezi zitakazoanza kutumika, zimeonesha kuwa bei za mafuta ya Petroli, Diesel na mafuta ya taa zimepanda kwa shilingi 8 kwa lita, ambapo imeelezwa kuwa kupanda huko kumetokana na mabadiliko ya bei katika soko la Dunia.

Soma taarifa zaidi iliyotolewa na EWURA.
  • Bei za jumla na rejareja kwa mafuta ya aina zote yaliyoingizwa nchini kupitia bandari ya Dar es Salaam, yaani Petroli, Dizeli na Mafuta ya Taa zimeongezeka ikilinganishwa na toleo lililopita la tarehe 6 Disemba 2017. Kwa mwezi Januari 2018, bei za rejareja za Petroli, Dizeli na Mafuta ya Taa zimeongezeka kwa Shilingi 8/lita (sawa na asilimia 0.35), Shilingi 34/lita (sawa na asilimia 1.71) na Shilingi 89/lita (sawa na asilimia 4.57) sawia. Vilevile, kwa kulinganisha na toleo la mwezi uliopita, bei za jumla za Petroli, Dizeli na Mafuta ya Taa zimeongezeka kwa Shilingi 7.56/lita (sawa na asilimia 0.37), Shilingi 33.97/lita (sawa na asilimia 1.81) na Shilingi 88.73/lita (sawa na asilimia 4.85) sawia. Ongezeko la bei za mafuta ya Petroli, Dizeli na Mafuta ya Taa limetokana na ongezeko la bei za mafuta hayo katika soko la dunia na ongezeko la gharama za usafirishaji (BPS Premiums).

  • Bei za jumla na rejareja kwa mafuta ya Petroli na Dizeli yaliyoingizwa nchini kupitia bandari ya Tanga nazo zimeongezeka ikilinganishwa na toleo lililopita la tarehe 6 Disemba 2017. Bei za Mafuta ya Taa hazijabadilika kwa sababu hakuna Mafuta ya Taa yaliyoingizwa nchini kupitia bandari ya Tanga katika mwezi wa Disemba 2017. Katika toleo hili, bei za rejareja za Petroli na Dizeli kwa Mikoa ya Kaskazinizimeongezeka kwa Shilingi 60/lita (sawa na asilimia 2.78) na Shilingi 69/lita (sawa na asilimia 3.47), sawia. Aidha, kwa kulinganisha na toleo la mwezi uliopita, bei za jumla za Petroli na Dizeli zimeongezeka kwa Shilingi 59.68/lita (sawa na asilimia 2.93) na Shilingi 69.02/lita (sawa na asilimia 3.67). Ongezeko la bei za mafuta ya Petroli na Dizeli katika mkoa wa Tanga linatokana na kuongezeka kwa bei za mafuta hayo katika soko la dunia na kuongezeka kwa gharama za usafirishaji (BPS premiums).

  • Ifahamike kwamba, sehemu kubwa ya shehena za mafuta yaliyopokelewa katika bandari ya Dar es Salaam ni zile zenye bei za soko la dunia za mwezi Oktoba 2017 wakati shehena iliyopokelewa katika bandari ya Tanga ni ya bei za soko la dunia za mwezi Novemba 2017. Bei za mafuta katika soko la dunia kwa mwezi Novemba 2017 ziko juu kwa zaidi ya asilimia 6 ikilinganishwa na bei za mwezi Oktoba 2017.

  • Mamlaka inapenda kuukumbusha umma kwamba bei kikomo za mafuta kwa eneo husika, zinapatikana pia kupitia simu za mkononi kwa kupiga namba *152*00# na kisha kufuata maelekezo. Huduma hii ni bure na inapatikana kupitia mitandao yote ya simu za mkononi hapa nchini.

  • Kwa mujibu wa Sheria ya Mafuta ya mwaka 2015, bei za bidhaa za mafuta ya petroli zitaendelea kupangwa na soko. EWURA itaendelea kuhamasisha ushindani kwa kutoa taarifa za bei kikomo za bidhaa za mafuta. Taarifa hizi zina lengo la kuwasaidia wadau kufanya maamuzi stahiki kuhusu manunuzi ya bidhaa za mafuta.

  • Kampuni za mafuta ziko huru kuuza bidhaa za mafuta ya petroli kwa bei ya ushindani mradi tu bei hizo zisivuke bei kikomo (price cap) kama ilivyokokotolewa na kanuni (formula) iliyopitishwa na EWURA na ambayo ilichapishwa katika Gazeti la Serikali Na. 216/2017 la mwezi Mei 2017.
  • Vituo vyote vya mafuta vinatakiwa kuchapisha bei za bidhaa za mafuta katika mabango yanayoonekana bayana na yakionesha bei ya mafuta, punguzo, vivutio vya biashara au promosheni zinazotolewa na kituo husika. Pale ambapo inawezekana kuchagua, wateja wanashauriwa kununua bidhaa za mafuta katika vituo vinavyouza mafuta kwa bei nafuu zaidi ili kushamirisha ushindani. Ni kosa kuuza mafuta bila kuweka mabango ya bei inayoonekana vizuri kwa wateja. Adhabu kali itatolewa kwa kituo husika kwa kutotekeleza matakwa ya kisheria kwa mujibu wa kanuni husika.

  • Wauzaji wa mafuta ya petroli wanatakiwa kutoa risiti za mauzo kutoka kwenye mashine za EFPP (Electronic Fiscal Pump Printers) na Wanunuzi wahakikishe wanapata stakabadhi hizo za malipo zinazoonyesha jina la kituo, tarehe, aina ya mafuta yaliyonunuliwa na bei kwa lita. Stakabadhi hizo za malipo zitatumika kama kidhibiti kwa wanunuzi wa mafuta endapo kutajitokeza malalamiko ya aidha kuuziwa mafuta kwa bei ya juu kuliko bei kikomo au kuuziwa mafuta  yasiyo na kiwango cha ubora kinachofaa, na pia, risiti hizo zitasaidia kurahishisha ukusanyaji wa kodi za Serikali zitokanazo na mafuta ya petroli.
Na hapa chini ndio bei elekezi ya Mafuta ya Taa, Dizeli na Petroli
A: BEI ZA REJAREJA
Mji
Bei Kikomo
Petroli (Shs/Lita)Dizeli (Shs/Lita)Mafuta Ya Taa (Shs/Lita)
Dar es Salaam               2,167              2,018                   2,031 
Arusha               2,263              2,115                   1,995 
Arumeru (Usa West)                2,263              2,115                   1,995
Karatu                2,281              2,134                   2,013
Monduli                2,268              2,121                   2,000
Monduli-Makuyuni                2,273              2,125                   2,005
Ngorongoro (Loliondo)                2,347              2,200                   2,079
Kibaha               2,172              2,023                   2,036 
Bagamoyo                2,178              2,029                   2,042
Kisarawe                2,175              2,025                   2,038
Mkuranga                2,177              2,028                   2,041
Rufiji                2,195              2,046                   2,059
Dodoma               2,226              2,077                   2,090 
Bahi                2,233              2,084                   2,097
Chemba                2,252              2,103                   2,116
Kondoa                2,259              2,109                   2,122
Kongwa                2,223              2,074                   2,087
Mpwapwa                2,227              2,078                   2,091
Iringa               2,231              2,082                   2,095 
Kilolo                2,236              2,087                   2,099
Mufindi (Mafinga)                2,241              2,092                   2,105
Njombe               2,259              2,110                   2,123 
Njombe (Kidegembye)                2,280              2,131                   2,144

Ludewa                2,297              2,148                   2,161
Makete                2,290              2,141                   2,154
Wanging’ombe (Igwachanya)                2,257              2,108                   2,121
Bukoba               2,382              2,233                   2,246 
Biharamulo                2,357              2,207                   2,220
Karagwe (Kayanga)                2,399              2,249                   2,262
Kyerwa (Ruberwa)                2,404              2,255                   2,268
Muleba                2,382              2,233                   2,246
Ngara                2,348              2,199                   2,211
Misenyi                2,391              2,241                   2,254
Geita               2,332              2,183                   2,196 
Bukombe                2,321              2,172                   2,185
Chato                2,353              2,204                   2,217
Mbogwe                2,370              2,221                   2,234
Nyang’hwale                2,347              2,198                   2,211
Kigoma               2,398              2,249                   2,262 
Uvinza (Lugufu)                2,410              2,261                   2,274
Buhigwe                2,387              2,238                   2,251
Kakonko                2,355              2,206                   2,219
Kasulu                2,384              2,235                   2,248
Kibondo                2,363              2,213                   2,226
Moshi               2,253              2,105                   1,984 
Hai (Bomang’ombe)                2,256              2,108                   1,988
Mwanga                2,246              2,098                   1,977
Rombo (Mkuu)                2,269              2,122                   2,001
Same                2,239              2,091                   1,971
Siha (Sanya Juu)                2,259              2,112                   1,991
Lindi               2,226              2,077                   2,090 
Lindi-Mtama                2,244              2,095                   2,108
Kilwa Masoko                2,201              2,052                   2,065
Liwale                2,247              2,098                   2,111
Nachingwea                2,255              2,106                   2,119
Ruangwa                2,257              2,108                   2,121
Babati               2,297              2,149                   2,029 
Hanang (Katesh)                2,307              2,160                   2,039
Kiteto (Kibaya)                2,312              2,165                   2,044
Mbulu                2,310              2,162                   2,041
Simanjiro (Orkasumet)                2,329              2,181                   2,061
Musoma               2,346              2,196                   2,209 
Musoma Vijijini (Busekela)                2,386              2,237                   2,250
Rorya (Ingirijuu)                2,354              2,205                   2,218
Rorya (Shirati)                2,389              2,240                   2,253
Bunda                2,337              2,187                   2,200
Butiama                2,342              2,193                   2,206
Serengeti (Mugumu)                2,391              2,242                   2,255
Tarime                2,357              2,207                   2,220
Tarime (Kewanja/Nyamongo)                2,361              2,212                   2,225
Mbeya               2,274              2,125                   2,138 

Chunya                2,284              2,134                   2,147
Chunya (Makongolosi)                2,298              2,149                   2,162
Ileje                2,287              2,138                   2,151
Kyela                2,290              2,141                   2,154
Mbarali (Rujewa)                2,258              2,109                   2,122
Mbozi (Vwawa)                2,284              2,134                   2,147
Momba (Chitete)                2,292              2,143                   2,156
Rungwe (Tukuyu)                2,283              2,134                   2,147
Morogoro               2,192              2,043                   2,056 
Mikumi                2,208              2,059                   2,072
Kilombero (Ifakara)                2,230              2,081                   2,094
Kilombero (Mlimba)                2,252              2,103                   2,116
Kilombero (Mngeta)                2,242              2,092                   2,105
Ulanga (Mahenge)                2,241              2,091                   2,104
Malinyi                2,251              2,102                   2,115
Kilosa                2,211              2,061                   2,074
Gairo                2,211              2,061                   2,074
Mvomero (Wami Sokoine)                2,203              2,054                   2,066
Turiani                2,217              2,068                   2,081
Mtwara               2,240              2,090                   2,103 
Nanyumbu (Mangaka)                2,288              2,139                   2,152
Masasi                2,265              2,116                   2,129
Newala                2,272              2,122                   2,135
Tandahimba                2,265              2,115                   2,128
Mwanza               2,317              2,168                   2,181 
Kwimba                2,353              2,204                   2,217
Magu                2,325              2,176                   2,189
Misungwi                2,323              2,173                   2,186
Sengerema                2,350              2,200                   2,213
Ukerewe                2,377              2,227                   2,240
Sumbawanga               2,340              2,191                   2,203 
Kalambo (Matai)                2,347              2,198                   2,211
Nkasi (Namanyele)                2,353              2,204                   2,217
Katavi (Mpanda)                2,375              2,226                   2,238
Mlele (Inyonga)                2,353              2,204                   2,217
Songea               2,291              2,141                   2,154 
Mbinga                2,324              2,175                   2,188
Namtumbo                2,320              2,171                   2,183
Nyasa (Mbamba Bay)                2,326              2,177                   2,190
Tunduru                2,349              2,200                   2,213
Shinyanga               2,296              2,147                   2,160  
Kahama                2,310              2,160                   2,173
Kishapu                2,324              2,175                   2,188
Simiyu (Bariadi)                2,337              2,188                   2,201
Busega (Nyashimo)                2,330              2,181                   2,194
Itilima (Lagangabilili)                2,340              2,191                   2,204
Maswa                2,329              2,180                   2,192
Meatu (Mwanhuzi)                2,336              2,187                   2,199
Singida               2,258              2,109                   2,121 
Iramba                2,270              2,121                   2,134
Manyoni                2,242              2,093                   2,106
Ikungi                2,253              2,104                   2,117
Mkalama (Nduguti)                2,282              2,133                   2,146
Tabora               2,321              2,172                   2,185 
Igunga                2,275              2,126                   2,139
Kaliua                2,339              2,190                   2,203
Ulyankulu                2,333              2,184                   2,197
Nzega                2,286              2,137                   2,149
Sikonge                2,333              2,184                   2,197
Urambo                2,334              2,185                   2,198
Tanga               2,206              2,059                   1,938 
Handeni                2,227              2,079                   1,959
Kilindi                2,242              2,094                   1,974
Korogwe                2,219              2,071                   1,950
Lushoto                2,228              2,080                   1,960
Mkinga (Maramba)                2,213              2,066                   1,945
Muheza                2,211              2,064                   1,943
Pangani                2,213              2,066                   1,945

B: BEI ZA JUMLA 
Bei za Jumla – DSMPetroli (Shs/Lita)Dizeli  (Shs/Lita)Mafuta ya Taa (Shs/Lita)
Bei Kikomo2,056.411,907.121,920.00

  

Bei za Jumla –TANGAPetroli (Shs/Lita)Dizeli  (Shs/Lita)Mafuta ya Taa (Shs/Lita)
Bei Kikomo2,095.461,947.931,827.17
U

Post a Comment

 
Top